Meer dan kwart werkenden heeft moeite met loopbaanontwikkeling

mei 2017

Werkenden besteden weinig tijd aan persoonlijke ontwikkeling. 35% van de werkenden geeft aan nooit bezig te zijn met loopbaanontwikkeling, 30% maximaal een dag per jaar. Ook heeft vier op de tien werkenden geen duidelijk beeld van hun loopbaan voor de komende twee jaar. Vooral vrouwen, 46%, hebben hun toekomst niet scherp voor ogen. Dit blijkt uit de Randstad Werkmonitor over het eerste kwartaal van 2017.

Persoonlijke ontwikkeling en het plannen van de loopbaan staat niet hoog op de agenda: twee op de vijf werkenden heeft een duidelijk carrièrepad voor ogen. Ook vinden weinig werkenden (circa 25% tot 32%) het eenvoudig om aan de slag te gaan met loopbaanontwikkeling. Ongeacht of dit nu gaat om het verkrijgen van zelfinzicht, het bepalen van vervolgstappen, het maken van een plan om relevant te blijven voor de arbeidsmarkt of om daadwerkelijk actie te ondernemen. Circa een kwart geeft aan dit ronduit moeilijk te vinden.

Nooit bezig met loopbaanontwikkeling
35% van de werkenden besteedt nooit aandacht aan loopbaanontwikkeling. In de leeftijdscategorie 55 jaar en ouder is dit zelfs 50%. Werknemers van 34 jaar of jonger investeren nog het meest. 31% van deze groep besteedt 11 tot 40 uur per jaar aan de loopbaan.

Geplaatst in Uncategorized | Reageren uitgeschakeld

Goed onderwijs leidt niet op voor een vaste baan, maar voor een goed bestaan

We leven in een tijd waarin veranderingen in de wereld elkaar steeds sneller opvolgen. Technologische innovaties, ecologische veranderingen en geopolitieke verschuivingen zorgen voor een voortdurende onzekerheid en vragen veel van ons aanpassingsvermogen. Om succesvol en gelukkig te zijn in die onzekere toekomst, hebben onze kinderen andere vaardigheden nodig. Je ziet nu al dat veel mensen moeilijk kunnen omgaan met alle veranderingen en onzekerheden. De ontevredenheid en heimwee naar vroeger neemt toe. Er is echter geen regering of stroming die deze ingrijpende veranderingen kan stoppen of vertragen, laat staan terugdraaien. Het enige wat we kunnen doen is leren om er behendig mee om te gaan.

Traditioneel is ons onderwijs primair gericht op het overdragen van zoveel mogelijk kennis, theorieën en methodieken. De leraar doceert, de leerling reproduceert. Als je braaf leert wat onderwezen wordt, dan krijg je een goed cijfer, een mooi diploma en komt het later hopelijk helemaal goed met je. Die belofte is achterhaald. Kennis is inmiddels overal en op elk gewenst moment beschikbaar. Tegen de tijd dat je bent afgestudeerd is je goede baan vermoedelijk al verdwenen of gegarandeerd zo ingrijpend veranderd, dat de skills die je hebt geleerd niet meer actueel zijn… Ontwikkeling is de grootste investering van ons leven, maar op onderwijs zit geen garantie. Als het op de arbeidsmarkt niet blijkt te passen, dan kun je het niet meer ruilen.

Het wordt daarom hoog tijd dat we huidige schoolse systeem radicaal veranderen. Je gaat immers niet naar school om Triviant te winnen. Je doet een opleiding om vaardigheden te ontwikkelen die relevant zijn voor je toekomst. Contactuele vaardigheden, creativiteit, samenwerking, zelfstandigheid, zelfvertrouwen, omgaan met tegenslagen, doorzetten en aanpassingsvermogen zijn belangrijker dan feitjes en rijtjes.

Je beste leraar blijft nog altijd je laatste mislukking

In de nieuwste uitgave van ‘Kijk op Oost Nederland’ bespraken wij, met een aantal specialisten, de kloof tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Het onderwijs zit muurvast in systemen, waarin studiepunten belangrijker worden dan ontwikkeling. We misvormen jong talent tot volgepropte eenheidsworst, die wordt voorbereid op een gedateerd systeem en verdwijnende beroepen.

Om bij te blijven zullen scholen een inhaalslag moeten maken in de transformatie van onderwijzen naar leren. Elk mens is uniek, ieder kind heeft talent. Dat talent ontwikkelen en het zelfstandig kunnen toepassen en aanpassen, is de sleutel tot een goed bestaan. Ontwikkelen vraagt dus om een omgeving waarin we zelf ontdekken en experimenteren. Een school waar creativiteit en levendigheid niet meer worden afgebroken omwille van orde, structuur en schoolse systemen, maar een leeromgeving waar we passie doen ontbranden. Zoals de Ierse dichter William Yeats al ruim een eeuw geleden stelde: Onderwijs is niet het vullen van een vat, maar het ontsteken van een vuur.

Geplaatst in Uncategorized | Reageren uitgeschakeld

In de zorg meeste werkdruk

Datum: Woensdag, 16 november 2016

Werknemers in de gezondheids- en welzijnszorg ervaren een bovengemiddeld hoge werkdruk. Daarnaast geven zij aan dat ze minder ruimte hebben om hun werkzaamheden naar eigen inzicht in te richten. Ook is de emotionele belasting er hoger dan gemiddeld. Meer dan een kwart van de werknemers vindt het werk emotioneel veeleisend. Dat is ruim twee keer zo vaak als gemiddeld. Dit blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van CBS en TNO.

Meer dan personeel in andere sectoren beklagen medewerkers in de zorg zich over de hoeveelheid werk en over het werktempo. Meer dan de helft van het personeel in ziekenhuizen, verpleeghuizen, huisartspraktijken en de thuiszorg zegt ‘heel veel werk’ te moeten verzetten, 43 procent zegt vaak ‘erg snel’ te moeten werken, en 35 procent moet vaak ‘extra hard’ werken.

In de gezondheids- en welzijnszorg in Nederland werken bijna 1,2 miljoen mensen. Ruim acht op de tien de werknemers is vrouw.

Geplaatst in Uncategorized | Reageren uitgeschakeld

Emotionele intelligentie wordt steeds belangrijker

Slim zijn is niet genoeg!

Je emotionele intelligentie (EQ) is misschien nog belangrijker voor je carrière dan je IQ.

Iemand met een hoge emotionele intelligentie heeft een goed begrip van zijn eigen gevoelens, en van de gevoelens van anderen. Het beheersen van die emoties gaat vervolgens ook een stuk beter dan bij mensen met een lage emotionele intelligentie.

Dit alles is van grote invloed op de manier waarop jij functioneert op werk. Je vermogen om met moeilijke situaties om te gaan, met lastige klanten te kunnen communiceren en met je collega’s door één deur te kunnen is natuurlijk net zo belangrijk als het daadwerkelijk uitoefenen van je taken.

Emotionele intelligentie is zichtbaar

De uitingen van je emotionele intelligentie blijven niet onopgemerkt, zeker niet door je baas. In de infographic hieronder staat weergegeven waarom je baas een hoog EQ bij werknemers zo belangrijk vindt.

Een paar voorbeelden:

  • Een hoog EQ helpt vooral managers goed met hun stress om te gaan
  • Mensen met een hoog EQ zijn empathisch begaafd en gaan goed om met conflicten
  • Werknemers met een hoog EQ kunnen goed tegen kritiek en leren van hun fouten
Geplaatst in Uncategorized | Reageren uitgeschakeld

Ascher : 10 miljoen voor begeleiding naar ander werk

24 nov 2015

Er komt 10 miljoen euro extra beschikbaar voor projecten die mensen die hun baan dreigen te verliezen aan ander werk moeten helpen. Vakbonden en werkgeversorganisaties krijgen een grotere rol bij die projecten.
Asscher: 10 mln voor begeleiding naar ander werk
Foto: ANP
Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft dat besloten in reactie op een advies van de Sociaal Economische Raad (SER) over de bestrijding van werkloosheid.

Het begeleiden van mensen naar een andere baan blijkt tot nu toe lastig, constateert ook Asscher. De SER adviseert hem daarom om de rol van vakbonden en werkgevers te vergroten. Zij hebben de kennis en zien de kansen voor werknemers die ontslagen worden. ‘Die kennis is essentieel. Dan kun je mensen tijdig begeleiden naar een nieuwe baan. Zowel werknemers als werkgevers profiteren daar van’, aldus de minister.

Bron: ANP

Geplaatst in Uncategorized | Reageren uitgeschakeld

Meer dan de helft werkende Nederlanders wil andere baan

Volgens de Loonwijzer/Monsterboard Wage Index wil 52,7 procent van de Nederlandse werknemers dit jaar een andere baan. Wel zijn Nederlanders in 2014 gemiddeld tevredener over hun baan dan in 2013. Zo verwachtten minder mensen een ontslag.
Ruim helft werkende Nederlanders wil andere baan
Foto: ANP

Niet alleen door de betere baangarantie voelden werknemers zich prettiger. Ze zijn ook meer content over collega’s, leidinggevenden en hun werkomgeving. Vooral werknemers in de juridische en marketing- en communicatiesector zijn hierover erg tevreden.

Ook al zijn Nederlanders op zoek naar een andere baan, minder werknemers verwachten dit jaar te worden ontslagen. Verwachtte in 2013 nog 17 procent van de mensen hun baan te verliezen, in 2014 was dit nog 14 procent.

Uitzendbedrijf Manpower toonde bij de presentatie van de resultaten van het eerste kwartaal aan dat de gehele Europese arbeidsmarkt langzaam verbetert. Volgens bestuursvoorzitter Jonas Prising zijn de eerste tekenen van een breder herstel in Europa zichtbaar, die de verwachting van een langzame maar gestage verbetering van de arbeidsmarkt onderbouwen.

Geplaatst in Uncategorized | Reageren uitgeschakeld

Burn-out in beeld

Burn-outgerelateerde problemen komen veel voor, ook onder jongeren. Voor werkgevers blijft het een lastig onderwerp. Zij moeten immers afgaan op de ervaringen van de werknemer en het oordeel van de bedrijfsarts. Het kan ook anders: met een EEG-scan.

Burn-out in beeld

Je hersenen reageren continu op je handelingen en je gedrag. Gelukkig maar. Daardoor kun je na je eerste, doodenge rijles, uiteindelijk op de automatische piloot autorijden. ‘Op dezelfde manier ontwikkelen mensen hun gedrag’, aldus Marco Karman van Be More Yourself. ‘Gedrag dat op de een of andere manier een positief resultaat oplevert, ontwikkel je verder. Zo ontwikkel je je bijvoorbeeld tot een sociaal persoon, of iemand met een bovengemiddeld rationele insteek. Op die plekken ontstaan “bredere paden” in je brein, die je heel mooi terugziet als activiteit tijdens een hersenscan. Dit gegeven, neuroplasticiteit genaamd, is ook heel nuttig bij het signaleren en herstellen van een burn-out.’

Objectiviteit
Een EEG-scan geeft een duidelijk beeld van een persoon zijn sterke punten en ontwikkelmogelijkheden. Karman: ‘Je ziet hoe een persoon zich tot dan toe heeft ontwikkeld op verschillende onderdelen. We zien vaak dat deze personen tekortschieten op het gebied van objectiviteit. Die eigenschap helpt je namelijk om een stapje terug te doen en de situatie van een afstand te bekijken. Op die manier kun je bewust kiezen om je aandacht te richten op zaken waar je invloed op hebt, in plaats van op zaken waarop je weinig of geen invloed kunt uitoefenen. Dat is de essentie van een burn-out: je hebt geen invloed op je leven, het voelt alsof je wordt geleefd.’

Voorkeursverbindingen
Een naderende burn-out tijdig signaleren bespaart tijd, geld en veel onnodig lijden. ‘Soms zien mensen het niet aankomen, of ze willen er niet aan toegeven’, legt Karman uit. ‘We zijn tenslotte allemaal overlevers, die de beste kant van onszelf willen laten zien. Maar het gedrag dat je jarenlang laat zien en waardoor je tegen bepaalde problemen aanloopt, verander je niet zomaar. De voorkeursverbindingen in je hoofd zijn te sterk. Uiteindelijk is doorgaan geen optie meer en vaak zijn mensen dan pas bereid om echt aan de slag te gaan met zichzelf. Hoe eerder je begint, hoe minder moeite het kost om de gewenste verandering te bewerkstelligen.’

12

Geplaatst in Uncategorized | Reageren uitgeschakeld

Het Nieuwe Werken levert nauwelijks winst op

Het Nieuwe Werken heeft slechts een kleine impact op taakprestatie, aantrekkelijk werkgeverschap en kennisdeling. Toch zijn dat veelgenoemde redenen voor organisaties om ermee te beginnen.
Het Nieuwe Werken levert nauwelijks winst op

Dit blijkt uit onderzoek van Profile Dynamics en TNO onder 1.691 medewerkers naar de relatie tussen persoonlijke drijfveren en Het Nieuwe Werken.

Weinig effecten
Veel organisaties beginnen met Het Nieuwe Werken (HNW) omdat ze er positieve effecten van verwachten. Maar als je kijkt naar belangrijke kpi’s  dan zijn die zijn er nauwelijks, zegt Wilma Kuipers, medeoprichter van Profile Dynamics. ‘Niet negatief, maar ook niet positief. Mensen die veel HNW-gedrag vertonen, verschillen – gemeten op die kpi’s – gemiddeld niet zo van andere mensen. Dat is best opvallend. Het was bijvoorbeeld lang de gedachte dat HNW de taakprestatie verhoogt. Nu blijkt dat het effect beperkt is.’

Kijken we naar de onderzoeksresultaten, dan zien we dat organisaties het meeste baat hebben bij de verstrekking van ICT-middelen die het makkelijker maken om buiten kantoor te werken. Hierdoor worden werknemers ietsje productiever en waarderen zij hun werkgever iets meer dan gemiddeld.
Sommige HNW-maatregelen hebben zelfs een licht negatief effect. Als medewerkers veel uren buiten kantoor werken, pakt dat niet goed uit voor de waardering van de werkgever. Bovendien brengt dit ook het risico met zich mee dat kennisdeling onder druk komt te staan. Voor organisaties die kennisdeling willen verbeteren, lijkt de invoering van HNW in zijn huidige vorm niet de meest aangewezen weg.

Niet klakkeloos kopiëren
Het Nieuwe Werken past sommige organisaties als een tweede huid, zegt Kuipers, en andere organisaties niet. ‘Er zijn grote verschillen tussen bedrijven, afdelingen en mensen. Daardoor sluit HNW wel of juist niet aan. Nu wordt er vaak gekeken naar bedrijven als Microsoft (of andere bedrijven waar het goed gaat), en dat als blauwdruk gebruikt. Dat is niet overal de juiste weg.’

Verschillende typen mensen
Het gaat om maatwerk. ‘Stel jezelf bijvoorbeeld de vraag of het soort werk van mensen past bij HNW. Plaatsonafhankelijk werken past bijvoorbeeld prima bij verkopers, maar minder bij mensen die vertrouwelijke dossiers verwerken.’

Ook zijn er verschillende karakters. ‘Mensen die van vrijheid en autonomie houden, het fijn vinden om nieuwe dingen te onderzoeken… passen in de kern goed bij HNW. Maar mensen die houden van vastigheid en een taakgerichte aansturing (in plaats van een resultaatgerichte aansturing), daar past de huidige aanpak beduidend minder goed bij. ‘
Het is dus belangrijk om de hele organisatie goed in beeld te brengen. Wie werken er, welke voorkeuren hebben ze en wat voor werk wordt er verricht? ‘Wees kritisch. Wat elders werkt, hoeft dat niet ook bij jou te doen.’

Dóórgaan
Nog één tip wanneer er eenmaal begonnen is met HNW en het niet naar verwachting blijkt te werken. ‘Draai niet meteen alles terug. Mensen raken in de war, en degenen die er wel blij van werden, raken teleurgesteld. Maak een analyse van wat wél werkt en ga daarmee door. Op andere onderdelen moet je misschien iets anders doen. Dóórontwikkelen in plaats van terugontwikkelen.’

Geplaatst in Uncategorized | Reageren uitgeschakeld

Helft beroepsbevolking vervangen door robot

Volgens technologie-adept Adario Strange wordt nog steeds smakelijk gelachen om het idee dat robots mensen overbodig maken. Dat wordt afgedaan als science-fiction. Maar CPG Grey laat in een goed gedocumenteerde video zien dat robots wel degelijk het werk van mensen kunnen overnemen.
Helft beroepsbevolking vervangen door robot
Foto: StockXchng

In de video “Humans Need Not Apply” laat Grey overtuigend zien hoe in de nabije toekomst bijna de helft van de beroepsbevolking vervangen kan worden door robots. Dit leidt tot massawerkloosheid.
Grey laat zien, ondersteund door statistieken en voorbeelden van huidige ontwikkelingen, dat software en automaten geleidelijk het werk van mensen overnemen. Zo geleidelijk dat we eigenlijk niet doorhebben dat het gebeurt.

Grey gebruikt onder andere de volgende analogie om zijn punt te maken: Paard en wagen in 1900 versus de moderne auto. Het paard wordt door historici beschouwd als een werktuig dat een grote rol speelde bij de vooruitgang van de mensheid. Echter, in enkele jaren tijd werd het paard vervangen door auto’s. Net zoals straks mensen vervangen zullen worden door robots.

Veel wetenschappers en arbeidsmarktdeskundigen stellen dat robotisering nieuwe werkgelegenheid schept en dat er andere banen komen voor mensen die vervangen worden door robots. Immers, zo is de gedacht, robots zijn niet creatief en kunnen niet zelf denken. Dat is voorbehouden aan mensen. Volgens Grey is dit een misvatting.

Niet alleen fysiek werk zal overgenomen worden door robots. Ook juridisch werk, medisch advies, het maken van muziek, schilderen en artikelen schrijven kan overgenomen worden door robots. Robots worden nooit moe, verwerken sneller informatie, zijn nauwkeuriger en laten zich niet afleiden door emoties of externe omstandigheden. Zo wordt reeds volop getest met de zelfrijdende auto. Verzekeringsbedrijven schijnen hier blij mee te zijn, want zelfrijdende auto’s maken geen fouten. Chauffeurs moeten in de toekomst vrezen voor hun baan.

Grey geeft ook nog het voorbeeld van IBM’s supercomputer Watson. Deze computer versloeg iedereen bij kennisquiz Jeopardy. Dat was echter slechts bijzaak. Computer Watson is ‘in het dagelijks leven’ arts. De beste ter wereld. Hij luistert naar de klachten van mensen en stelt dan een (meestal) accurate diagnose.

Volgens Grey gaat in de toekomst 45% van de beroepsbevolking vervangen worden door robots. Niet alleen laagopgeleiden, die repetitieve taken uitvoeren, maar ook artsen, advocaten, journalisten en ambulancechauffeurs worden vervangen door een automaat.

 

Geplaatst in Uncategorized | Reageren uitgeschakeld

Natuurlijk licht in kantoor leidt tot betere nachtrust

Natuurlijk licht in kantoor leidt tot betere nachtrust Foto:  Thinckstock

Kantoormedewerkers met een bureau op minder dan 7 meter afstand van een raam, slapen gemiddeld 46 minuten langer dan mensen die tijdens hun werk niet aan natuurlijk licht worden blootgesteld.

Mensen die in lichte kantoren werken, krijgen opvallend ook genoeg meer lichaamsbeweging.

Dat melden onderzoekers van de Universiteit van Illinois in het wetenschappelijk tijdschrift Journal of Clinical Sleep Medicine.

Armband

De wetenschappers brachten de gezondheid en het slaapgedrag in kaart van 49 kantoormedewerkers die dagdiensten draaiden.

De proefpersonen droegen gedurende de studie een elektronische armband waarmee werd gemeten aan hoe veel natuurlijk licht ze werden blootgesteld en hoe vaak ze in beweging waren. Met vragenlijsten werd hun nachtrust in kaart gebracht.

Uit het onderzoek bleek dat mensen die overdag in natuurlijk licht werkten ‘s nachts meer slaap kregen. Ook leken ze overdag actiever te zijn, vermoedelijk doordat ze minder slaperig waren.

“Licht speelt een belangrijke rol bij de synchronisatie van de hersenen en het lichaam”, verklaart hoofdonderzoekster Phyllis Zee op nieuwssite ScienceDaily. “Een goede synchronisatie van je interne biologische ritme is essentieel voor je gezondheid.”

Volgens haar collega Mohamed Boubekri zouden architecten bij de bouw van kantoren meer rekening moeten houden met de invloed van licht. “Het daglicht van zijramen verdwijnt bijna als je 6 tot 7 meter van het raam verdwijderd bent.”

Geplaatst in Uncategorized | Reageren uitgeschakeld